Raport BEPS opracowany przez OECD to zbiór wytycznych skierowanych do administracji krajowych, które mają służyć uszczelnieniu systemów podatkowych. Siła oddziaływania wytycznych OECD na poszczególne państwa jest jednak różna. Państwa, w których wytyczne OECD stanowią bezpośrednie źródło prawa, pozostają w mniejszości. Dla większości państw, w tym dla Polski, tego typu międzynarodowe rekomendacje, chociaż nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego, stanowią tzw. soft law, czyli swojego rodzaju punkt odniesienia.

Czasami, dla zwiększenia wagi niewiążących wytycznych OECD, praktykowane są oficjalne interpretacje krajowych organów skarbowych. W celu nadania charakteru prawa powszechnie obowiązującego konieczna jest więc implementacja wytycznych OECD do krajowego porządku prawnego.

Zasadniczo państwa UE już od dawna posiadają uregulowania lokalne w zakresie cen transferowych. Po opublikowaniu działań 8–10 regulacje te jedynie odpowiednio dostosowano albo na poziomie legislacyjnym tak jak w Polsce, albo na poziomie interpretacyjnym. W zakresie działania 13 sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ dotychczas nie było krajów, które wymagałyby od podatników tak szczegółowych raportów, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i całych grup kapitałowych. Jako że tylko w nielicznych krajach organy podatkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów mają prawo żądać od podatników wszelkich informacji, uznanych przez organy podatkowe za niezbędne w tym zakresie, zasadniczo konieczne są daleko idące zmiany krajowych przepisów.

W Polsce możemy się pochwalić, że wytyczne OECD w zakresie cen transferowych w zakresie działania 13 zostały implementowane na mocy ustawy z 15 czerwca 2015 r., która zasadniczo obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. raportów country-by-country, które obowiązują już od 1 stycznia 2016 r.). W podobnym czasie wprowadzone zostały analogiczne zmiany w przepisach np. w Hiszpanii. Ustawy zmieniające lokalne ustawy o CIT uchwalono w ostatnim czasie także w Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Austrii oraz w Niemczech. Na chwilę obecną implementacja działania 13 w pełnym zakresie (tj. local file, master file i country-by-country reporting) została sfinalizowana w 8 krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, nowe przepisy obowiązują też we Francji, ale w zakresie ograniczonym do obowiązku sporządzania raportu country-by-country. W wielu państwach, w których nie udało się podjąć jeszcze konkretnych działań ustawodawczych, albo toczą się dyskusje na temat brzmienia nowych regulacji albo pojawiają się już projekty ustaw zmieniających obowiązujące przepisy. Niektóre państwa czekają jak zmiany przyjmą się w krajach, które jako pierwsze odpowiednio dostosowały swoją legislację.

W toku prac OECD nad BEPS zobowiązanie do wdrożenia odpowiednich środków prawnych mających na celu zwiększenie szczelności i transparentności systemów podatkowych, zadeklarowała większość państw członkowskich. W praktyce wprowadzenie zmian legislacyjnych jest jednak procesem czasochłonnym. Po długim starcie zmiany nabierają tempa i zaczynają mieć charakter globalny.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl