1.3. Co się zmieniło w 2016, a co w 2017 r.

Przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi lata 2016 i 2017 mogą zaliczyć do przełomowych. Rewolucja prawna w tym obszarze rozpoczęła się w 2015 roku nowelizacją ustaw podatkowych. Spowodowała ona zmianę

– a zasadniczo zaostrzenie – zasad dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie fiskus coraz częściej i uważniej sprawdza stosowanie cen transferowych w praktyce. Warto zatem przeanalizować, co dokładnie się zmieniło i co to oznacza dla firm w codziennym funkcjonowaniu.

JAKIE REGULACJE OBEJMUJĄCE CENY TRANSFEROWE ZOSTAŁY ZMIENIONE:

  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).
  • Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 476 ze zm.).
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
  • Ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2137 ze zm.).

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl