Aby przedsiębiorcy mieli obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, między podmiotami istnieją powiązania.

Po drugie, wartość przeprowadzanych transakcji lub zdarzeń między nimi musi osiągnąć określony poziom istotności.

Jednak powstanie obowiązku dokumentacyjnego to jedno. Drugim ważnym elementem jest rozróżnienie, jaka dokumentacja musi być opracowana w danym przypadku. Regulacje rozróżniają trzy stopnie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi:

 • dokumentacja lokalna (local file) – przychody lub koszty przekraczają 2 mln euro
 • dokumentacja grupowa (master file) – przychody lub koszty przekraczają 20 mln euro
 • dokumentacja według krajów (country-by-country reporting) – przychody lub koszty przekraczają 750 mln euro.

PROGI TRANSAKCYJNE

Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej istnieje w przypadku transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, czyli takich których łączna wartość przekracza w roku podatkowym progi transakcyjne.

Progi transakcyjne uzależnione są od wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym.

 

Przychody: 2–20 mln EUR

50 000 EUR

+

5 000 EUR za każdy 1 mln EUR przychodu

powyżej 2 mln EUR

Przychody: 20–100 mln EUR

140 000 EUR

+

45 000 EUR za każde 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR

Przychody: 100 mln i więcej

500 000 EUR

 


WAŻNE!

Przedsiębiorcy, których przychody lub koszty nie przekraczają 2 mln euro, będą zwolnieni z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Gdy przychody lub koszty przekroczą poziom 2 mln euro, dokumentacja będzie wymagana również w kolejnym roku.


Progi dokumentacyjne są uzależnione od skali działalności podatnika. Przede wszystkim musi być to przedsiębiorca, którego przychody lub koszty (ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych) przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro. Co istotne, od 2017 roku obowiązuje zasada, że przekroczenie tego progu zobowiązuje do przygotowywania dokumentacji cen transferowych także w kolejnym roku podatkowym, nawet jeśli w kolejnym roku progu tego nie przekroczono.

W konsekwencji, przekroczenie progu 2 mln euro oznacza konieczność sporządzania dokumentacji przynajmniej przez dwa kolejne lata podatkowe.

Ten stosunkowo wysoki limit nie dotyczy jednak wszystkich podatników. Dla niektórych jest bowiem o wiele niższy. Istnieją dwa takie wyjątki.

 1. Pierwszy wyjątek dotyczy transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach uznawanych za raje  podatkowe. Tu już przy transakcjach przekraczających 20 tys. euro wystąpi obowiązek dokumentacyjny, niezależnie od wielkości przychodów/kosztów generowanych przez podatnika.
 2. Po drugie, również przy umowach spółki niebędącej osobą prawną oraz umowy wspólnego przedsięwzięcia zawieranych z podmiotami z rajów podatkowych limit transakcji zobowiązujący do tworzenia dokumentacji wynosi 20 tys. euro.

Dodatkowe przepisy dotyczą podatników rozpoczynających prowadzenie działalności. Otóż, podatnicy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej), ujmujący w roku podatkowym zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych i przeprowadzający w roku podatkowym transakcje lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia dotyczące podmiotów powiązanych, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 mln euro. Za podatnika rozpoczynającego prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się przy tym podatnika, który nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Obowiązek sporządzania analizy porównawczej (analiz rynkowych i analiz wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych) oraz uproszczonego sprawozdania (formularze CIT-TP/PIT-TP) będzie dotyczył dopiero tych podatników, u których takie przychody (koszty) przekroczą równowartość 10 mln euro.

Z kolei obowiązek sporządzania dokumentacji grupowej (master file) obejmie podatników uzyskujących przychody (koszty) w wysokości przekraczającej 20 mln euro.

Natomiast obowiązek sporządzania dokumentacji związanej z raportowaniem według krajów (country-by-country reporting) dotyczy tych grup kapitałowych, w których przychody (koszty) przekroczyły równowartość co najmniej 750 mln euro.

TPAPoland Przewodnikpodokumentacji Str

LISTA KRAJÓW I TERYTORIÓW STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

 1. Księstwo Andory
 2. Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 3. Antigua i Barbuda
 4. Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów
 5. Wspólnota Bahamów
 6. Królestwo Bahrajnu
 7. Barbados
 8. Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 9. Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 10. Wspólnota Dominiki
 11. Grenada
 12. Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
 13. Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 14. Republika Liberii
 15. Księstwo Liechtensteinu
 16. Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 17. Republika Malediwów
 18. Republika Wysp Marshalla
 19. Republika Mauritiusu
 20. Księstwo Monako
 21. Republika Nauru
 22. Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
 23. Republika Panamy
 24. Niezależne Państwo Samoa
 25. Republika Seszeli
 26. Federacja Saint Kitts i Nevis
 27. Saint Lucia
 28. Saint Vincent i Grenadyny
 29. Królestwo Tonga
 30. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
 31. Republika Vanuatu

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl