1.5.6. Wezwanie do złożenia dokumentacji w braku obowiązku jej sporządzenia

Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia

i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w przepisach o dokumentacji cen transferowych, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Takie żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. W tym przypadku podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Oczywiście konsekwencje ustalenia przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, że podatnik nie sporządził takiej dokumentacji, mimo że prawidłowo postępując powinien to zrobić oznacza możliwość zastosowania wobec podatnika sankcji, o których piszemy szerzej w rozdziale 2.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl