2.2. Ryzyko braku, niepełnej bądź wadliwej dokumentacji

Obowiązujące obecnie przepisy nie tylko określają zasady sporządzania oraz wymogi, które musi spełniać dokumentacja cen transferowych (dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi), ale także konsekwencje braku tej dokumentacji lub sporządzenia jej w sposób niekompletny bądź wadliwy. Część z tych przepisów wprost stanowi o wadach dokumentacji. W większości jednak przypadków są to te same przepisy sankcyjne, które mają zastosowanie w przypadku wad innego rodzaju dokumentacji podatkowej. W szczególności dotyczy to sankcji z kodeksu karnego skarbowego.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl