Częste zmiany w prawie podatkowym oraz duży zakres tych zmian wymuszają kolejne działanie mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego po stronie podatnika. Niezbędny staje się bowiem bieżący monitoring i analiza wprowadzanych nowelizacji przepisów podatkowych. W tym zakresie konieczne wydaje się opracowanie i wdrożenie w firmie procedur okresowej analizy zmian przepisów podatkowych (zarów no zmian już uchwalonych, wchodzących w życie, jak i zmian planowanych – ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania się do nadchodzących zmian). Jakkolwiek jest to działalnie nieodzowne, ono również wiąże się z koniecznością zaangażowania zasobów firmy, w szczególności czasu jej pracowników.

Warto zatem rozważyć zlecenie realizacji takiego monitoringu prawnego profesjonalnej firmie doradczej. Z reguły okazuje się to rozwiązaniem mniej kosztownym i do tego gwarantującym pełną kontrolę nad istotnymi zmianami prawnymi, szczególnie że jest to zadanie wymagające dokładnego rozeznania w mechanizmach legislacyjnych oraz całokształcie regulacji prawno-podatkowych.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl