baner ceny transferowe

Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych

Sukces w biznesie niemal zawsze oznacza rozwój. Od start-upu, przez różne fazy ekspansji lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. Większa skala działania to większa złożoność i rozbudowa struktury kapitałowej obejmującej spółki, oddziały czy przedstawicielstwa – nierzadko na wielu kontynentach. Zarówno w tych największych, ale też i najmniejszych grupach kapitałowych, ich poszczególne podmioty wchodzą ze sobą w różnego typu interakcje gospodarcze, najczęściej o charakterze transakcyjnym.

W świetle przepisów podatkowych mowa tu o tzw. podmiotach powiązanych, a transakcje pomiędzy nimi podlegają szczególnemu rodzajowi nadzoru regulacyjnego. Ma on na celu unikanie sytuacji przesuwania zysków podatkowych za pomocą tzw. cen transferowych, czyli właśnie cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Regulacje dotyczące cen transferowych obowiązują we wszystkich państwach członkowskich OECD i stanowią jeden z kluczowych elementów międzynarodowego prawa podatkowego. Od kilku lat OECD realizuje program zaostrzenia międzynarodowych i lokalnych norm podatkowych dotyczących m.in. cen transferowych. To tzw. pakiet piętnastu działań BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), które w znacznym stopniu zostały już zaimplementowane do polskiego prawa podatkowego.

Konsekwencją uczestnictwa w transakcjach z podmiotami powiązanymi jest konieczność stałej analizy i weryfikacji zgodności stosowanych cen transferowych z poziomem rynkowym, jak również konieczność sporządzania stosownej dokumentacji podatkowej.

Brak dokumentacji w sytuacji, w której w wyniku kontroli skarbowej dochodzi do kwestionowania poziomu cen transferowych, jako zbyt wysokich lub zbyt niskich w odniesieniu do warunków panujących na wolnym rynku (w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi), może skutkować po pierwsze doszacowaniem dochodu do opodatkowania, a po drugie – zastosowaniem specjalnej, sankcyjnej stawki CIT w wysokości 50% wobec takiego dodatkowego dochodu.

Obowiązki w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych znane są w polskiej rzeczywistości prawnej od dłuższego czasu. Jednak z początkiem 2016 roku, a w szczególności od 2017 roku doszło do istotnego zaostrzenia wymogów dokumentacyjnych. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:

  • wprowadzenie trzystopniowej dokumentacji cen transferowych
  • wprowadzenie obowiązkowej analizy porównawczej (benchmarking)
  • zmianę definicji podmiotów powiązanych kapitałowo
  • dodatkowe obowiązki informacyjne.

Prawidłowa strukturyzacja transakcji z podmiotami powiązanymi oraz realizacja obowiązków w zakresie cen transferowych jest niezwykle istotna dla podatników, w szczególności ze względu na fakt, iż tematyka ta od pewnego czasu znajduje się w centrum zainteresowania organów podatkowych, na co wskazuje między innymi stale rosnąca liczba kontroli w tym zakresie.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl