Przewodnik po dokumentacji cen transferowych 2017

Spis treści

Wstęp


Rozdział 1: Nowe obowiązki


1.1. BEPS i inne wytyczne OECD w zakresie cen transferowych

1.1.1. Wytyczne BEPS – Działania nr 8, 9, 10 i 13
1.1.2. Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych
1.1.3. Zmiana paradygmatu w myśleniu o cenach transferowych

1.2. Polska na tle innych państw UE

1.3. Co się zmieniło w 2016, a co w 2017 r.

1.3.1. Regulacje obowiązujące w 2016 r.
1.3.2. Regulacje, które weszły w życie z początkiem 2017 r.
1.3.3. Local file vs. dokumentacja cen transferowych sprzed 2016 r.
1.3.4. Benchmarking, czyli analiza porównawcza
1.3.5. Master file, czyli sprawozdawczość grup podmiotów powiązanych
1.3.6. CIT-CBC
1.3.7. Nowe deklaracje i dodatkowe obowiązki (formularze CIT-TP/ PIT-TP etc.)

1.4. Kto podlega nowym obowiązkom

1.4.1. Definicja podmiotów powiązanych
1.4.2. Progi kwotowe i sposób ich weryfikacji

1.5. Kiedy transakcje podlegają dokumentacji

1.5.1. Co to jest „transakcja”
1.5.2. „Inne zdarzenia gospodarcze”, czyli jakie
1.5.3. Jak obliczyć wartość transakcji i innych zdarzeń gospodarczych
1.5.4. Metody ustalania rynkowego poziomu cen
1.5.5. VAT w transakcjach z podmiotami powiązanymi
1.5.6. Wezwanie do złożenia dokumentacji w braku obowiązku jej sporządzenia


Rozdział 2: Nowe ryzyka


2.1. Znaczenie cen transferowych w nowej polityce kontrolnej władz skarbowych

2.2. Ryzyko braku, niepełnej bądź wadliwej dokumentacji

2.2.1. Konsekwencje braku dokumentacji
2.2.2. Konsekwencje stwierdzenia, że dokumentacja nie spełnia wymogów ustawowych (jest niekompletna lub wadliwa)
2.2.3. Szacowanie dochodu w praktyce
2.2.4. Korekta drugostronna w transakcjach krajowych
2.2.5. Czy mogą wystąpić konsekwencje karne skarbowe

2.3. Benchmarking jako potencjalne źródło ryzyka


Rozdział 3: Jak efektywnie zapewnić i utrzymać zgodność?


3.1. Weryfikacja rynkowego poziomu stosowanych cen

3.2. Sprawozdawczość na poziomie deklaracji rocznych

3.3. Jak przeprowadzić analizę porównawczą

3.3.1. Benchmarking realizowany we własnym zakresie a benchmarking realizowany w ramach outsourcingu – porównanie wad i zalet obu rozwiązań
3.3.2. Dostępne opcje outsourcingu

3.4. Procedura zapewnienia zgodności

3.4.1. Monitoring transakcji i innych zdarzeń gospodarczych z podmiotami powiązanymi
3.4.2. Monitoring zmian regulacyjnych
3.4.3. Aktualizacja analiz porównawczych
3.4.4. Aktualizacja i archiwizacja rocznych plików dokumentacyjnych

3.5. Uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem


Autorzy


Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl