Dokumentacja cen transferowych również przy objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Pomimo wielu zmian w przepisach wprowadzonych w 2017 roku a dotyczących dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi wprowadzonych w 2017 roku (w tym na przykład zmiany definicji podmiotowej i przedmiotowej obowiązku dokumentacyjnego), nadal wiele kwestii rozstrzyganych jest w sprawach podatkowych.

Dotyczy to między innymi definicji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. W tym kontekście warte uwagi jest stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, jako zdarzenia powodującego obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Stanowisko to z jednej strony wpisuje się w trend szerokiego definiowania „transakcji” dla celów dokumentacji cen transferowych, z drugiej natomiast może zainicjować nowe podejście organów podatkowych w przedmiocie dokumentowania zdarzeń, o których mowa w interpretacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym omówieniem tej kwestii: Blog ekspertów TPA Poland

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl