VIDEO: Jaką metodę weryfikacji cen transferowych należy stosować

W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi ceny powinny być ustalane – co do zasady – na poziomie rynkowym. Polskie regulacje – bazując na wytycznych OECD, przewidują kilka metod ustalania cen w tego typu transakcjach. Można je podzielić na metody tradycyjne i metody zysku transakcyjnego. Wśród metod tradycyjnych tą najchętniej stosowaną jest tzw. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. To może być metoda zewnętrzna lub wewnętrzna.
Kolejna metoda to metoda odprzedaży, najczęściej stosowana w przypadku nabywania usług bądź towarów od podmiotów powiązanych. Następna z metod to metoda rozsądnej marży, zwana również koszt plus. I wreszcie dochodzimy do metody zysku transakcyjnego, którą stosujemy wówczas, gdy nie można zastosować metod tradycyjnych. Dotyczy to bardziej skomplikowanych transakcji, wielowątkowych, gdy trudno znaleźć odniesienie rynkowe.
Co wziąć pod uwagę wybierając metodę ustalania cen? Przede wszystkim okoliczności, w jakich transakcja jest dokonywana oraz dostępność danych o transakcjach porównywalnych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl