VIDEO: Odpowiedzialność członków zarządu za brak lub wadliwość dokumentacji cen transferowych

W kontekście nowych obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych wiele się mówi o odpowiedzialności w przypadku braku takiej dokumentacji na poziomie samego podmiotu, który jest zobowiązany ją sporządzać. Trochę mniej natomiast mówi się o odpowiedzialności, która ciąży na członkach zarządu takiej spółki.

Istotne jest to, że w ramach wprowadzania całego pakietu BEPS i wszystkich zmian dotyczących dokumentacji cen transferowych, które weszły w życie od stycznia 2017 r. nie dokonano szczególnych zmian w zakresie postanowień kodeksu karnego skarbowego. Nie oznacza to jednak, że żadna odpowiedzialność nie istnieje.

W zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej dodatkowe obowiązki pojawiły się od kwietnia 2017 r. i jest to związane ze zmianą wprowadzoną przez ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która wprowadziła również zmiany w kodeksie karnym skarbowym, w tym zaostrzyła wysokość grzywny za nieprzedłożenie skarbówce odpowiednich informacji. O jakich karach dokładnie mowa?

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl