Dokumentacje cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

  • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych (lokalnej – local file oraz grupowej – master file), zgodnej z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu wyeliminowania ryzyka zastosowania przez władze skarbowe 50% stawki CIT w przypadku doszacowania dochodu przez polskie organy podatkowe
  • Przygotowanie sprawozdań CIT-CBC (Country-by-Country Reporting, CbCR)
  • Weryfikacja posiadanej przez Klienta dokumentacji podatkowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Wparcie Klienta w raportowaniu w zakresie cen transferowych
  • Analiza umów zawieranych przez Klienta z podmiotami powiązanymi
  • Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego oraz weryfikacja jego realizacji
  • Projektowanie oraz wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie terminowego dokumentowania oraz raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Zapisz się na newsletter

Będziesz otrzymywać informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

Zapoznałem się z informacją prawną oraz warunkami użytkowania publikacji

FreshMail.pl