Polityka i planowanie w zakresie cen transferowych

Polityka i planowanie w zakresie cen transferowych

  • Opracowanie lub wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu polityki cen transferowych dla przedsiębiorstw działających w grupach kapitałowych, w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych
  • Weryfikacja zgodności międzynarodowej i/lub lokalnej polityki cen transferowych koncernu z wymogami polskiego prawa podatkowego.
  • Szacowanie potencjalnego ryzyka podatkowego oraz wyznaczenie sposobów jego minimalizacji
  • Projekty typu „quick review”:
    • przegląd systemu rozliczeniowego Klienta
    • analiza funkcji, uzgodnień umownych z podmiotami powiązanymi i ich faktycznej realizacji pod względem ryzyka w zakresie cen transferowych, a także wyznaczenie sposobów jego minimalizacji
  • Przygotowywanie instrukcji, opinii i ekspertyz podatkowych w zakresie cen transferowych

Zapisz się na newsletter

Będziesz otrzymywać informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

Zapoznałem się z informacją prawną oraz warunkami użytkowania publikacji

FreshMail.pl