Ustalenie rynkowego poziomu cen, analizy porównawcze (benchmarking study)

Ustalenie rynkowego poziomu cen. Analizy porównawcze

  • Opracowywanie analiz porównawczych (benchmarking study) dla transakcji z podmiotami powiązanymi (transakcji towarowych, usługowych oraz dotyczących wartości niematerialnych), mających na celu ustalenie lub potwierdzenie rynkowego poziomu cen
    • Analizy porównawcze przeprowadzane są przy wykorzystaniu profesjonalnych baz danych, używanych również przez organy podatkowe, takich jak m.in. Amadeus, Quick Transfer Pricing Analytics (QTPA), Bloomberg czy Royalty Range
  • Wycena transakcji finansowych (oprocentowanie pożyczek, gwarancji, poręczeń, cash-poolingu, itp.)
  • Wycena wartości świadczeń nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych
  • Wycena wartości niematerialnych i prawnych (w tym rynkowego poziomu należności licencyjnych)

Zapisz się do newslettera

Będziesz otrzymywać informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

Zapoznałem się z informacją prawną oraz warunkami użytkowania publikacji

FreshMail.pl