Wojciech SztubaPartner zarządzający, TPA Poland

Contact Wojciech Sztuba_picture

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych zwłaszcza firmom z branży budownictwa i nieruchomości oraz energetyki. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym oraz wsparciu transakcyjnym.

Jest uznanym ekspertem rynku energii odnawialnej oraz rynku nieruchomości komercyjnych. Wykładowca wielu specjalistycznych programów szkoleniowych. Lektor Podyplomowego Studium Skarbowości i Podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współautor komentarza do prawa energetycznego z lat 2001 i 2003, a także jednej z najobszerniejszych krajowych analiz rynku energii wiatrowej publikowanej od 2009 r. w formie raportów rocznych pt. „Energetyka wiatrowa w Polsce”.

Absolwent Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1994-1995 studiował na Otto-Friedrich-Universität w Bambergu, RFN.

Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od grudnia 2015 doktor nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe). Praca doktorska nt. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw obroniona w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela.

Kontakt

+48 61 63 00 511

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl