Poza dokumentacją, ważne są też deklaracje

TPAPoland Pozadokumentacją,ważnesąteżdeklaracje

Przedsiębiorcy powiązani sporządzający dokumentację cen transferowych muszą przedkładać w skarbówce oświadczenia i deklaracje. To nowe obowiązki.

Pierwszy nowy dokument, który musi trafić do organu podatkowego, to oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego. Ustawodawca nie opracował urzędowego wzoru tego dokumentu. Przedsiębiorca przygotowuje go więc sam.

Nowymi drukami są też CIT-TP i PIT-TP. Sprawozdania te uzupełniają podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanym lub gdy dokonują płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego. Dodatkowym warunkiem zobowiązania podatników do załączania sprawozdania do zeznania podatkowego jest przekroczenie w danym roku podatkowym przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości o równowartości 10 mln euro (warunki te dotyczą podatników PIT i CIT).

Sprawozdania CIT-TP oraz PIT-TP mają formę załącznika do zeznania rocznego CIT-8. Mają układ typowej deklaracji. Składają się one z 6 głównych części, w których podatnik wpisze takie dane jak: dane identyfikacyjne; istniejące powiązania; liczbę podmiotów powiązanych mających siedzibę w Polsce i poza nią, rodzaj prowadzonej działalności; zmiany w strukturze w danym roku czy w końcu dane o transakcjach z podmiotami z rajów podatkowych.

Informacje o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatnik podaje też w deklaracji CIT-8.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl