CIT-CBC po raz pierwszy w tym roku

TPAPoland CIT CBCporazpierwszywtymroku

Największe przedsiębiorstwa, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 750 mln euro będą musiały po raz pierwszy w tym roku przygotować sprawozdania CIT-CBC. Będą one dotyczyły transakcji z roku 2016.

Obowiązek sporządzania nowych sprawozdań dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

 • są jednostką centralną w swojej grupie, czyli spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • działają pośrednio lub bezpośrednio poza Polską – tj. posiadają poza terytorium Polski zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych
 • ich skonsolidowane przychody na terytorium Polski oraz poza Polską przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 mln euro.

Sprawozdania CIT-CBC trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego. Jeśli zatem rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym w danej spółce pierwsze dokumenty CIT-CBC powinny zostać przekazane władzom skarbowym do 31 grudnia 2017 r.

W nowym sprawozdaniu przedsiębiorcy będą musieli podać m.in.:

 • cel złożenia informacji o grupie podmiotów (złożenie, uaktualnienie, korekta)
 • dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów
 • nazwę grupy podmiotów
 • sprawozdawczy rok obrotowy
 • walutę, w jakiej wyrażone są kwoty ujęte w informacji o grupie podmiotów
 • dane dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, w tym wartość
  • osiągniętych przychodów, z podziałem na przychody osiągnięte od podmiotów niezależnych oraz przychody osiągnięte od podmiotów powiązanych
  • zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem
  • zapłaconego podatku dochodowego
  • należnego podatku dochodowego
  • kapitału podstawowego
  • niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
  • aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), innych niż środki pieniężne i ich odpowiedniki – z podziałem na państwa lub terytoria
  • liczbę pracowników.
 • przedmiot działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów – z podziałem na państwa lub terytoria
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące w szczególności źródeł danych wykorzystanych do wypełnienia informacji o grupie podmiotów.

Z zestawienia tego widać, że organy podatkowe, dzięki CIT-CBC, otrzymają bardzo szczegółowe dane o przedsiębiorcach i powiązanych z nimi podmiotach. Sprawozdanie będzie miało formę tabeli i aby właściwie ją uzupełnić, warto, aby spółka matka przygotowywała odpowiednie dane na bieżąco. Ułatwi to rozliczenia i zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl