VIDEO: Wpływ BEPS na zmiany regulacyjne dotyczące cen transferowych

Kryzys światowych finansów w 2008 roku spowodował, że państwa członkowskie OECD na nowo przemyślały sposób w jaki skonstruowano prawo konwencyjne związane z unikaniem podwójnego opodatkowania. Jest ono oparte na Modelowej Konwencji OECD i jest stosowane w umowach dwustronnych zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi od wielu dziesiątek lat i sprawdza się dobrze w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, ale gorzej w zakresie unikania podwójnego nieopodatkowania.

To było głównym powodem wypracowania przez OECD planu 15 działań, zmierzających do uszczelnienia i zaostrzenia międzynarodowego prawa podatkowego. Należy pamiętać, że OECD to 34 państwa, z czego 20 – to członkowie Unii Europejskiej, a Polska należy do krajów, które najszybciej wdrażają rekomendację OECD w zakresie BEPS. W praktyce polskich podatników oznacza to m.in. wprowadzone w 2016 roku oraz rozszerzone w 2017 roku nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych.

Inicjatywa BEPS jest rodzajem działania długoterminowego. Ceny transferowe znalazły się na celowniku organów podatkowych wielu państw. Ale są też inne regulacje wpisujące się w tę ideę. W Polsce takim przykładem mogą być istniejące od 2015 roku regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, które w dość skuteczny sposób ograniczyły możliwość prowadzenia biznesu poprzez spółki holdingowe zlokalizowane w takich krajach jak Cypr czy Luksemburg.

Jakich kolejnych nowości z obszaru BEPS mogą spodziewać się polscy przedsiębiorcy?

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl