Masz pytanie? Napisz do nas

Aktualności

Ceny transferowe

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) to określenie stosowane właśnie do cen ustalanych w transakcjach realizowanych między podmiotami powiązanymi, tj. najczęściej spółkami z jednej grupy kapitałowej.

Z uwagi na istniejące powiązania między stronami transakcji istnieje ryzyko, że ceny ustalone w transakcjach wewnątrzgrupowych (między spółkami powiązanymi) mogą różnić się od cen obowiązujących na rynku, innymi słowy — mogą odbiegać od poziomu cen, jakie ustaliłyby w porównywalnych transakcjach przedsiębiorstwa niepowiązane ze sobą. Nierynkowe ukształtowanie cen transakcyjnych rodziłoby z kolei ryzyko zaniżania przychodów podatkowych lub zawyżania kosztów podatkowych, co prowadziłoby do zaniżania zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym w kraju działania danej spółki z grupy.

W związku z powyższym, ceny transferowe podlegają zasadzie określanej jako arm’s length principle, która oznacza, że transakcje realizowane między podmiotami powiązanymi muszą być kształtowane w oparciu o warunki rynkowe (tj. warunki jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty w porównywalnych okolicznościach), w szczególności — ceny transakcyjne powinny być ustalane na poziomie cen rynkowych.

Transakcje realizowane między podmiotami powiązanymi podlegają także licznym obowiązkom dokumentacyjnym i sprawozdawczym, w tym obowiązkowi przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz analiz danych porównawczych (tzw. analiz benchmarkingowych).

Ze względu na dużą mobilność kapitału i ogromne umiędzynarodowienie gospodarki, ceny transferowe stały się obecnie jednym z głównych obszarów zainteresowania administracji skarbowych na całym świecie. Polska jest w czołówce państw wprowadzające międzynarodowe wytyczne dotyczące ich dokumentowania. Tym samym, zainteresowanie polskich władz skarbowych transakcjami realizowanymi między podmiotami powiązanymi jest w ostatnim czasie bardzo wysokie, a jego poziom zdaje się ciągle rosnąć, co potwierdza rosnąca ilość kontroli przeprowadzanych w tym zakresie.

Usługi w zakresie dokumentacji cen transferowych

Połączenie kompetencji podatkowych i ekonomicznych oraz wieloletniego doświadczenia ekspertów TPA Poland wraz z najnowocześniejszymi narzędziami bazodanowymi, umożliwia nam oferowanie zintegrowanych usług w zakresie cen transferowych realizowanych na najwyższym poziomie oraz w sposób maksymalnie konkurencyjny.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzedażowych przez TPA Poland.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail od TPA Poland, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.