Aktualności

Na bieżąco analizujemy zagadnienia związane z dokumentacją cen transferowych.

Zobacz
Dedykowane usługi

Oferujemy zintegrowane usługi w zakresie cen transferowych.
Na najwyższym poziomie. W sposób maksymalnie konkurencyjny.

Zobacz

Masz pytanie? Napisz do nas

Aktualności

 • ICAP – skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka w cenach transferowych?

  Ceny transferowe od lat przysparzają podatnikom wielu problemów, a spełnienie rosnących wymogów zabiera coraz więcej czasu i wymaga sporej wiedzy, gdyż regulacje w tej materii są skomplikowane. Z uwagi na to, rozsądnym wyjściem wydaje się poszukiwanie rozwiązań pozwalających zmniejszyć ryzyko podatkowe. Ostatnimi czasy, do znanych już od wielu lat uprzednich porozumień cenowych (Advance Pricing Agreement, APA), które mają za zadanie zabezpieczyć podatnika przed niespodziewanymi i niekorzystnymi decyzjami ze strony

  20 września 2021
 • “Nowy ład” w odniesieniu do cen transferowych – część II

  W trakcie Forum, ogłoszone zostały przekonsultacje w odniesieniu do proponowanych zmian w przepisach o CT. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 2 lipca.

  1 lipca 2021
 • „Nowy Ład” w odniesieniu do cen transferowych

  MF zapowiedziało szereg uproszczeń dla podatników w obszarze cen transferowych, które mają zostać wprowadzone wraz z „nowym ładem”.

  28 czerwca 2021

Ceny transferowe

Ceny transferowe (ang. transfer pricing) to określenie stosowane właśnie do cen ustalanych w transakcjach realizowanych między podmiotami powiązanymi, tj. najczęściej spółkami z jednej grupy kapitałowej.

Z uwagi na istniejące powiązania między stronami transakcji istnieje ryzyko, że ceny ustalone w transakcjach wewnątrzgrupowych (między spółkami powiązanymi) mogą różnić się od cen obowiązujących na rynku, innymi słowy — mogą odbiegać od poziomu cen, jakie ustaliłyby w porównywalnych transakcjach przedsiębiorstwa niepowiązane ze sobą. Nierynkowe ukształtowanie cen transakcyjnych rodziłoby z kolei ryzyko zaniżania przychodów podatkowych lub zawyżania kosztów podatkowych, co prowadziłoby do zaniżania zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym w kraju działania danej spółki z grupy.

W związku z powyższym, ceny transferowe podlegają zasadzie określanej jako arm’s length principle, która oznacza, że transakcje realizowane między podmiotami powiązanymi muszą być kształtowane w oparciu o warunki rynkowe (tj. warunki jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty w porównywalnych okolicznościach), w szczególności — ceny transakcyjne powinny być ustalane na poziomie cen rynkowych.

Transakcje realizowane między podmiotami powiązanymi podlegają także licznym obowiązkom dokumentacyjnym i sprawozdawczym, w tym obowiązkowi przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz analiz danych porównawczych (tzw. analiz benchmarkingowych).

Ze względu na dużą mobilność kapitału i ogromne umiędzynarodowienie gospodarki, ceny transferowe stały się obecnie jednym z głównych obszarów zainteresowania administracji skarbowych na całym świecie. Polska jest w czołówce państw wprowadzające międzynarodowe wytyczne dotyczące ich dokumentowania. Tym samym, zainteresowanie polskich władz skarbowych transakcjami realizowanymi między podmiotami powiązanymi jest w ostatnim czasie bardzo wysokie, a jego poziom zdaje się ciągle rosnąć, co potwierdza rosnąca ilość kontroli przeprowadzanych w tym zakresie.

Usługi w zakresie dokumentacji cen transferowych

Połączenie kompetencji podatkowych i ekonomicznych oraz wieloletniego doświadczenia ekspertów TPA Poland wraz z najnowocześniejszymi narzędziami bazodanowymi, umożliwia nam oferowanie zintegrowanych usług w zakresie cen transferowych realizowanych na najwyższym poziomie oraz w sposób maksymalnie konkurencyjny.

Napisz do nas

  Na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy danych. Dowiedz się więcej. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

  Zapisz się na newsletter

  Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.