Ceny transferowe – czy terminy związane z obowiązkami podatników zostaną przesunięte?

Obecna sytuacja na rynku gospodarczym spowodowana pandemią COVID-19 związana jest z licznymi utrudnieniami dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Dlatego też ustawodawca pracuje nad Tarczą Antykryzysową, która ma zawierać pakiet ułatwień zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. Najnowszy projekt ustawy (tzw. Tarcza 4.0) przewiduje m.in. przesunięcie terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w obszarze cen transferowych.

Można więc stwierdzić, że proponowane zmiany są dla podatników korzystne. Należy przy tym pamiętać, że ustawa nie zwalnia podatników z wyżej wymienionych obowiązków, a wypełnienie ich może okazać się wyjątkowo wymagające ze względu na przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Przepisy te wprowadzają m.in. obowiązek rynkowego uzasadnienia wszystkich dokumentowanych transakcji, jak również przygotowania formularza TPR, w którym rzeczywiste wyniki w dokumentowanych transakcjach mają zostać odniesione do wyników analiz rynkowych. Zatem podatnicy, dla których termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych zostanie najprawdopodobniej wydłużony, nie powinni odkładać związanych z nią prac na „ostatnią chwilę”.

Podstawa prawna: Cały projekt ustawy (Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw) można znaleźć tutaj.

Projekt ustawy przewiduje (na ten moment) przesunięcie terminów na wypełnienie następujących obowiązków:

Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local File)
Nowe regulacje miałyby wydłużyć terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji:

  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W praktyce dla wielu podatników (których rok finansowy skończył się 31 grudnia 2019 roku) zmiany oznaczałyby przesunięcie terminu do 31 grudnia 2020 roku. Tym nie mniej należy pamiętać, że nowy wzór oświadczenia, które ma zostać podpisane i złożone przez zarząd podmiotu, zawiera punkt z potwierdzeniem, że ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe. Aby upewnić się, że element ten został spełniony, wskazana jest szczegółowa analiza rozliczeń wewnątrzgrupowych, wykonanie analiz porównawczych i, być może, przeprowadzenie odpowiednich korekt, a z tym podatnicy nie powinni zwlekać.

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File)
W przypadku podatników, którzy skorzystają z przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File), termin na złożenie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) ma zostać przedłużony do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.
W praktyce dla większości podatników (których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 roku) oznacza to wydłużenie terminu do końca marca 2021 roku.

Formularz TPR (TPR-C oraz TPR-P)
Terminy na przygotowanie formularza TPR mają zostać również przesunięte analogicznie do tych na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, tzn.:

  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Zatem, dla podatników, którzy byli zobowiązani do złożenia formularza w terminie do końca września 2020 roku, termin zostanie najprawdopodobniej wydłużony do 31 grudnia 2020 roku.
Również w tym przypadku należy pamiętać, że wprowadzony formularz TPR, ma prezentować ceny lub rentowność podmiotu w podziale na zawierane transakcje wraz z odniesieniem do wyników analiz porównawczych. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga zatem przeprowadzenia odpowiednich analiz, których nie należy odkładać na „ostatnią chwilę”.

Autor: Joanna Kubińska


Pobierz PDFDodaj komentarz