Ceny transferowe – działania Ministerstwa Finansów

Zmiany legislacyjne w obszarze cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku wprowadziły wiele rewolucyjnych rozwiązań.
Z jednej strony, podatnicy mogą korzystać z ułatwień w wypełnieniu obowiązków z zakresu cen transferowych. Przykładowo są to: zwolnienie z przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji „krajowych” (na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT oraz art. 23z pkt. 1 Ustawy o PIT) lub możliwość skorzystania z uproszczonych zasad rozliczeń tzw. safe harbour (w przypadku transakcji dotyczących pożyczek lub usług o niskiej wartości dodanej można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzania analizy porównawczej, jeśli spełnione zostaną określone warunki).
Natomiast z drugiej strony, zmiany w przepisach nakładają na podatników również nowe (lub rozszerzone) obowiązki. Są to m.in.: złożenie oświadczenia kierownika jednostki o rynkowym charakterze cen w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi, wypełnienie formularza TPR (o którym szczegółowo informowaliśmy w poprzednich publikacjach) lub nowe zasady przeprowadzania korekty cen transferowych w transakcjach z powiązanymi jednostkami. Ponadto, zmieniły się progi dotyczące przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych oraz złożenia formularza CbC-P, a także definicje, progi dokumentacyjne oraz elementy dotyczące lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Ilość zmian i nowych rozwiązań powoduje że pojawia się szereg wątpliwości i pytań co do ich zastosowania w konkretnych przypadkach. Stąd, Ministerstwo Finansów, wzorem z lat ubiegłych, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników przedstawia wyjaśnienia dotyczące obszarów rodzących największe wątpliwości interpretacyjne i praktyczne. Poniżej przedstawione zostały najnowsze komunikaty Ministerstwa Finansów.
Komunikaty Ministerstwa Finansów:

Zapowiedź przedstawienia wyjaśnień dotyczących TPR
Mimo, iż Ministerstwo Finansów wydało już wyjaśnienia dotyczące wypełniania formularza TPR, resort zamierza opublikować nowe wskazówki. Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat z zapowiedzią przedstawienia informatora „TPR Informacja o cenach transferowych”. Będzie to zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących problematyki cen transferowych w zakresie raportowania w informacji o cenach transferowych TPR-C (dla osób prawnych) i TPR-P (dla osób fizycznych) za rok 2019. Publikacja przewidziana jest na koniec września 2020 roku. Zapowiedź Ministerstwa Finansów świadczy o jednym – wypełnienie formularza okazuje się nadal problematyczne, nawet po wcześniejszych wyjaśnieniach resortu.

Konsultacje w zakresie korekt
Dodatkowo, Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie konsultacji podatkowych w sprawie objaśnień dotyczących korekt cen transferowych i zastosowania w tym zakresie nowych zasad wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku. Taka zapowiedź również potwierdza, że podatnicy wciąż mają wiele pytań i wątpliwości w tej kwestii.

W obu przypadkach będziemy Państwa na bieżąco informować, jak tylko Ministerstwo Finansów opublikuje wytyczne lub więcej informacji w powyższych kwestiach.

Nasze publikacje
Chcielibyśmy również przypomnieć nasze publikacje, w których informowaliśmy zarówno o istotnych kwestiach związanych z przeprowadzeniem korekt cen transferowych, jak i formularzem TPR:

Konsultacje w zakresie korekt
Dodatkowo, Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie konsultacji podatkowych w sprawie objaśnień dotyczących korekt cen transferowych i zastosowania w tym zakresie nowych zasad wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku. Taka zapowiedź również potwierdza, że podatnicy wciąż mają wiele pytań i wątpliwości w tej kwestii.

W obu przypadkach będziemy Państwa na bieżąco informować, jak tylko Ministerstwo Finansów opublikuje wytyczne lub więcej informacji w powyższych kwestiach.

Nasze publikacje
Chcielibyśmy również przypomnieć nasze publikacje, w których informowaliśmy zarówno o istotnych kwestiach związanych z przeprowadzeniem korekt cen transferowych, jak i formularzem TPR:

Autor: Joanna Kubińska


Pobierz PDFDodaj komentarz