Limity dla oddziałów / zakładów przedsiębiorstw zagranicznych

Interpretacja podatkowa dotycząca ustalania limitów dokumentacji cen transferowych dla oddziałów / zakładów przedsiębiorstw zagranicznych

W dniu 9 marca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej wydał interpretacje podatkową wskazującą, że limity stosowane do określania obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych należy odnosić do podatników. Mając na względzie literalne brzmienie przepisów stwierdzono, że adresowane są one do podatników, a więc obowiązek sporządzenia dokumentacji spoczywa na podatniku.

Zatem w przypadku zagranicznej spółki osiągającej dochody na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu, limit przychodów lub kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, obligujący do sporządzania dokumentacji należy odnosić do całej Spółki wraz jej wszystkimi oddziałami.

W kontekście powyższego, rekomendujemy analizę sprawozdania finansowego jednostki macierzystej za 2016 roku w celu ustalenia bieżących progów i limitów do sporządzania danego typu dokumentacji cen transferowych w kontekście polskich zakładów / oddziałów.

Sygnatura: 0114-KDIP2-2.4010.28.2018.2.SO

>>Treść interpretacji<<

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem