„Nowy Ład” w odniesieniu do cen transferowych

Forum Cen Transferowych to cykliczne wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Finansów, mające na celu współpracę i wymianę poglądów pomiędzy administracją podatkową, a podatnikami w tematyce związanej z cenami transferowymi. Podczas XII edycji Forum Cen Transferowych, które odbyło się 24 czerwca, Ministerstwo Finansów zapowiedziało szereg uproszczeń dla podatników w obszarze cen transferowych, które mają zostać wprowadzone wraz z „nowym ładem” – szeroko zakrojoną reformą dotyczącą systemu podatkowego, zaproponowaną w ostatnim czasie przez Rząd.

Kolejną zmianą omawianą podczas Forum CT jest dołączenie przez Polskę do Programu ICAP. Program ten pozwala na ograniczenie ryzyka kontroli podatkowej wśród największych grup kapitałowych i przedsiębiorstw wielonarodowych w kraju. Szczegóły programów znajdują się poniżej.

Dodatkowo, przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewnili uczestników Forum CT, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną szczegółowe materiały dotyczące zapowiadanych zmian. Jak tylko informacje zostaną opublikowane, poinformujemy o tym Państwa.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zapowiedzi MF:

Zapowiadane uproszczenia dla podatników

Zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów uproszczenia dla podatników dotyczące cen transferowych obejmować mają:

 • Wydłużenie terminów na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie informacji o cenach transferowych, odpowiednio:
  • Local File – do 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego oraz
  • Formularz TPR – do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

 • Zwolnienie z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji:
  • Korzystających z tzw. „safe harbour” oraz
  • Polegających na refakturze kosztów.
 • Uwzględnienie oświadczenia o przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w składanym formularzu TPR.
 • Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych z 7 do 14 dni.

Cel i istota programu ICAP

Zgodnie z informacją udzieloną przez Ministerstwo Finansów, Polska stała się członkiem Programu ICAP (International Compliance Assurance Programme), stworzonego przez OECD. Program ten polega na współpracy przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE) oraz administracji podatkowych w ramach wspólnego procesu oceny ryzyka.

Podobnie jak inne programy oparte na współpracy (takie jak: Program Współdziałania lub wystąpienie z wnioskiem o APA), Program ICAP jest dobrowolny i pozwala uzyskać potwierdzenie od administracji podatkowych, że zawarte transakcje kontrolowane są transakcjami o niskim ryzyku. Otrzymane potwierdzenie pozwoli zminimalizować ryzyko kontroli u podatnika oraz skierować uwagę organów na transakcje wysokiego ryzyka (w typowaniu podmiotów do kontroli podatkowej).

Według zapowiedzi MF, zgłoszenia do programu będą przyjmowane w następujących terminach: do 30 września 2021 roku, do 31 marca 2022 roku oraz do 30 września 2022 roku.

Szczegóły dotyczące powyższych informacji mają zostać opublikowane przez resort w najbliższych dniach.


Ikona pdf
Pobierz 
PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.plZapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.