Business and finance concept of office working, Closeup office desk with analysis chart.

Regulacje obowiązujące do 1 stycznia 2019 roku

Przepisy • Ustawa PIT (art. 25, art. 25a, art. 30d, art. 45)

• Ustawa CIT (art. 9a, art. 11, art. 19 ust.4, art. 27)

• Rozporządzenia

Weryfikacja obowiązku
dokumentacyjnego
Powiązania kapitałowe (od 25 %) oraz osobowe

Progi dokumentacyjne
Mechanizm ustalania wysokości progów zależy od:
• wysokości przychodów lub kosztów w roku poprzedzającym

oraz

• wartości transakcji jednego rodzaju w przedziale od 50 tys. EUR (tj. ok. 214 tys. PLN)       do 500 tys. EUR (tj. ok. 2,14 mln PLN)

Terminy Termin na sporządzenie dokumentacji pokrywa się ze złożeniem CIT (wyjątek stanowi dokumentacja za 2017 r. – 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, tj. w większości przypadków do 30 września 2018 r.)
Zakres
dokumentacji
• CbC (obowiązuje podmioty należące do grup o skonsolidowanych przychodach
przekraczających 750
mln EUR)• Master File (podmioty przekraczające próg przychodowo-kosztowy 20 mln EUR, które
zobowiązane są do sporządzenia Local File)

• Benchmark (obowiązkowy element Local File dla podmiotów przekraczających próg
przychodowo-kosztowy 10 mln EUR)

• CIT-TP/PIT-TP

• Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Ułatwienia dla podatnika:
Safe harbours Brak
Podwyższenie
progów
transakcyjnych
Od 50 tys. EUR (tj. ok. 214 tys. PLN)
Wykorzystanie istniejącej
dokumentacji grupowej
Dokumentacja grupowa wymagana w języku polskim
Zwolnienia z obowiązku
sporządzania dokumentacji
Transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego obejmują wyłącznie: 

• określone transakcje między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru a jej
członkami

• określone transakcje między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw
lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw a jej członkami

• określone transakcje, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu
   takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów
normatywnych

Korekta Brak regulacji
Wyzwania:
  • Brak jednoznacznych regulacji dotyczących możliwości uznania przez organy
skarbowe, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta lub
zostałaby zawarta inna
• Podmioty niezobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej nie posiadają
uzasadnienia rynkowego charakteru ceny analizowanej transakcji, co może skutkować

   koniecznością uzupełnienia tego elementu dokumentacji na etapie kontroli

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.