TPA Poland Dokumentacja usług niematerialnych

Dokumentacja usług niematerialnych

Wydatki poniesione na zakup usług niematerialnych np. usług doradczych, usług zarządzania, ujęte jako koszt podatkowy, często są przedmiotem kontroli podatkowych, w ramach których organy skarbowe kwestionują faktyczne wykonanie tych usług i w związku z tym wskazują na konieczność wyłączenia wydatków poniesionych na ich nabycie z kosztów podatkowych. W celu skutecznej ochrony przed tego typu zarzutami, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. W tym zakresie służymy pomocą oferując:

  • Asysta w zebraniu u Klienta dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie usług niematerialnych (przygotowanie tzw. defence file)
  • Management fee – przygotowanie uzasadnienia i dowodów dotyczących zasadności ponoszenia wynagrodzenia za usługi zarządcze
  • Opracowanie procedur w zakresie gromadzenia przez Klienta dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie usług niematerialnych