Dokumentacje cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

Jednym z kluczowych obowiązków podmiotów powiązanych jest opracowywanie dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych) dla transakcji i innych zdarzeń gospodarczych, przekraczających określony limit kwotowy, realizowanych z przedsiębiorstwami powiązanymi (np. innymi firmami działającymi w tej samej grupie kapitałowej).

Nie warto lekceważyć tego obowiązku ani odkładać jego realizacji na ostatnią chwilę. Brak dokumentacji cen transferowych może narazić firmę na konieczność zapłaty podatku dochodowego według sankcyjnej 50% stawki podatkowej, mającej zastosowanie do różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy w ramach doszacowania dochodu, jeżeli zdaniem organu w transakcji z podmiotem powiązanym zastosowano ceny nierynkowe. Dodatkowo, brak dokumentacji może potencjalne skutkować sankcjami z kodeksu karnego skarbowego.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych pozwala zatem na wyeliminowanie ryzyka zastosowania sankcyjnej 50%-owej stawki podatkowej w przypadku ewentualnego sporu z władzami podatkowymi oraz zabezpiecza osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe firmy przed potencjalną odpowiedzialnością karno-skarbową związaną z nieprzygotowaniem dokumentacji w terminie.

Nasze usługi dotyczące opracowywania dokumentacji cen transferowych mają na celu profesjonalną pomoc Klientom przy realizacji licznych obowiązków nakładanych na nich przez przepisy w zakresie cen transferowych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony podatkowej, osiąganej dzięki opracowaniu kompletnych dokumentacji podatkowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują między innymi:

  • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych (lokalnej – local file oraz grupowej – master file), zgodnej z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu wyeliminowania ryzyka zastosowania przez władze skarbowe 50% stawki CIT w przypadku doszacowania dochodu przez polskie organy podatkowe
  • Przygotowanie sprawozdań CIT-CBC (Country-by-Country Reporting, CbCR)
  • Weryfikacja posiadanej przez Klienta dokumentacji podatkowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Wparcie Klienta w raportowaniu w zakresie cen transferowych
  • Analiza umów zawieranych przez Klienta z podmiotami powiązanymi
  • Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego oraz weryfikacja jego realizacji
  • Projektowanie oraz wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie terminowego dokumentowania oraz raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.