TPA Poland Procedura wzajemnego porozumiewania

Procedura wzajemnego porozumiewania (Mutual Agreement Procedure, MAP)

Rozwój międzynarodowych grup kapitałowych, posiadających przedsiębiorstwa na terytorium wielu różnych państw powoduje, że zagadnienia dotyczące cen transferowych są nierozerwalnie powiązane z zagadnieniem eliminacji podwójnego opodatkowania. Zagadnienie to pojawia się w sytuacjach  doszacowania dochodu jednego przedsiębiorstwa z grupy mającego siedzibę w innym państwie niż podmiot powiązany będący drugą stroną danej transakcji.

Konsekwencją podwójnego opodatkowania tego samego dochodu jest dodatkowe obciążenie fiskalne jednego podmiotu z grupy, podwójny przychód fiskusa jednego państwa oraz utrudnienia w obrocie międzynarodowym.

W celu uniknięcia powyższych konsekwencji, organy podatkowe poszczególnych państw dążą do realizacji zasady opodatkowania danego dochodu tylko jeden raz, w jednym z państw podmiotów, biorących udział w danej transakcji. Aby osiągnąć ten cel, ustalane są skomplikowane procedury oraz normy regulujące sposoby eliminacji podwójnego opodatkowania, możliwe dzięki wzajemnej współpracy administracji podatkowych poszczególnych krajów. Procedurę wzajemnego porozumiewania się przewidują również wszystkie zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z procedury takiej może z niej skorzystać każdy, kto uzna, że działania Polski lub innego państwa narażają go na podwójne opodatkowanie dochodu lub majątku. W ramach naszych usług oferujemy:

  • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z władzami skarbowymi innych państw w procedurze wzajemnego porozumiewania się w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania i odzyskania pobranego podatku

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.