TPA Poland Umowy o podziale kosztów

Umowy o podziale kosztów

Firmy powiązane (np. należące do tej samej grupy kapitałowej) często decydują się na wspólne ponoszenie kosztów określonych projektów, które mają służyć całej grupie kapitałowej. Przykładem takich projektów są realizacje w zakresie badań i rozwoju (Research & Development). W celu dokonania podziału wspólnych, grupowych kosztów między poszczególne spółki z grupy zawierane są porozumienia określane mianem umów o podziale kosztów (cost sharing agreement). Należy jednak pamiętać o konieczności udowodnienia przed organami skarbowymi (w przypadku ewentualnej kontroli), że przyjęte warunki partycypacji we wspólnych w kosztach zostały określone na warunkach rynkowych (jaki byłyby akceptowane przez podmiotu niepowiązane). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w tym zakresie oferujemy:

  • Przygotowanie bezpiecznych z perspektywy podatkowej umów o podziale kosztów
  • Weryfikacja umów o podziale kosztów

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.