TPAPoland Wspólneprzedsięwzięcia

Wspólne przedsięwzięcia

Obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych objęte są również umowy wspólnego przedsięwzięcia i inne umowy o podobnym charakterze zawierane z podmiotami powiązanymi (np. umowy konsorcjum).

Należy mieć na uwadze, iż dokumentacja cen transferowych w przypadku wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze ma charakter szczególny – oprócz obowiązkowych elementów powinna zawierać opis zasad dotyczących praw wspólników (np. konsorcjantów) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach. W tym zakresie również służymy pomocą naszym Klientom oferując usługi polegające na:

  • Sporządzenie rynkowej wyceny udziału we wspólnym przedsięwzięciu
  • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych zgodnej z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wspólnych przedsięwzięć