Transakcje pożyczki dokumentujemy tylko raz (?)

W interpretacji podatkowej z drugiej połowy stycznia 2018 r. Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem, że w odniesieniu do umowy pożyczki transakcja jest dokonywana („dochodzi do skutku”) w momencie zobowiązania się pożyczkodawcy do jej udzielenia i zobowiązania się pożyczkobiorcy do jej spłaty – czyli de facto w momencie zawarcia umowy pożyczki. Tym samym podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, w przypadku przekroczenia limitów (progów transakcyjnych) wskazanych w ustawie, wyłącznie w roku podatkowym, w którym dane transakcje pożyczkowe zostaną dokonane, a więc w którym dojdzie do zawarcia przez podatnika umowy / umów pożyczek z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczy określony próg transakcyjny.

Czy to oznacza uproszczenie w przygotowywaniu dokumentacji? Wydaje się, że tak, jednak ze względu na niewielką ilość interpretacji podatkowych w tym zakresie warto śledzić ich trend lub wystąpić z wnioskiem o własną.

Ref: Interpretacja indywidualna sygn.: 0114-KDIP2-2.4010.278.2017.1.A

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem