Wkrótce upływa termin na złożenie sprawozdania o realizacji APA

Podatnicy będący stroną Uprzedniego Porozumienia Cenowego (z ang. „APA” – Advanced Pricing Agreement), które zawierane jest w celu potwierdzenia warunków rynkowych (oraz wysokości wynagrodzenia) stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, mają obowiązek składania sprawozdania o realizacji uzyskanego porozumienia w trakcie jego obowiązywania.
Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane są wzory elektronicznych formularzy sprawozdania o realizacji APA dla celów podatku dochodowego dla osób prawnych oraz fizycznych. Formularze te obejmują porozumienia obowiązujące w roku 2019 i powinny zostać złożone do Szefa KAS drogą elektroniczną (poprzez system e- Deklaracje).

Istotne aspekty związane ze sprawozdaniem o realizacji APA:

Termin złożenia formularzy
Termin złożenia wymienionych formularzy upływa wraz z terminem na złożenie rocznego zeznania podatkowego. W przypadku podmiotów mających rok finansowy zgodny z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa więc z końcem marca (lub kwietnia w przypadku osób fizycznych). Z uwagi na wyjątkową sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią COVID-19, termin na złożenie deklaracji podatkowej zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych, został przesunięty do końca maja 2020 roku. Zatem, podatnicy mający rok podatkowy równy kalendarzowemu, mają czas do końca maja na złożenie sprawozdania o realizacji APA.

Elementy formularza / wymagane informacje
Elementy formularza nie uległy znaczącej zmianie w związku z wprowadzeniem nowych wzorów. Zmiany te polegały głównie na użyciu innej terminologii oraz rozszerzeniu obowiązku o indywidualne dane sprawozdawcze dla każdego podmiotu.
Elementy składanych sprawozdań obejmują m.in:

  • dane podatnika

  • dane o Uprzednim Porozumieniu Cenowym, którego dotyczy sprawozdanie (w tym datę wydania porozumienia oraz okres jego obowiązywania)

  • dane podmiotów powiązanych, których dotyczy porozumienie

  • metodę weryfikacji ceny transferowej w okresie składanego sprawozdania.

Podstawa prawna
Obowiązek sporządzania sprawozdań wprowadza art. 107 Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200).
Natomiast wzory formularzy zostały opublikowane w:

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2502), oraz

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2537).

Autor: Joanna Kubińska


Pobierz PDFDodaj komentarz