Wydłużenie terminu na sporządzenie TPD

Ministerstwo Finansów rozważa wydłużenie terminu na złożenie dokumentacji cen transferowych w 2018 r. – wynika z komunikatu ministerstwa. Do konsultacji wewnątrzresortowych trafił projekt rozporządzenia, który przewiduje wydłużenie o ok. sześć miesięcy terminu na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP. Dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w dniu 31 grudnia 2017 r., termin zostałby przesunięty z 31 marca na 30 września 2018 r. Nowy termin ma dotyczyć transakcji zarówno za rok 2017, jak i 2018.
Decyzja ministerstwa na pewno spotka się z dużą aprobatą ze strony podatników. Dodatkowo, prowadzone są prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawy, zakładającej uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych podatników.

Będziemy Państwa informowali o dalszych krokach Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Źródło: strona Ministerstwa Finansów

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem