Na dokumentację cen transferowych masz czas do końca września!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, z końcem września 2018 roku upływa termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz dołączenie do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT-TP za rok podatkowy 2017.

Obowiązek dokumentacyjny dotyczy podatników, którzy realizując transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyli następujące progi dokumentacyjne:

  • dokumentacja lokalna, tzw. local file – w przypadku, gdy przychody / koszty przekroczyły równowartość 2 000 000 EUR
  • analiza danych porównawczych, tzw. benchmark – w przypadku, gdy przychody / koszty przekroczyły równowartość 10 000 000 EUR
  • dokumentacja grupowa, tzw. master file – w przypadku, gdy przychody / koszty przekroczyły równowartość 20 000 000 EUR.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT termin na dopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych miał upłynąć z końcem marca 2018 roku. Ze względu na złożony oraz skomplikowany proces kompleksowego spełnienia obowiązków dokumentacyjnych, przedłużenie terminów było niewątpliwie wyjściem Ministerstwa Finansów naprzeciw podatnikom.

Wskazany w rozporządzeniu 9-miesięczny termin od zakończenia roku podatkowego znajdzie zastosowanie również do obowiązków dokumentacyjnych powstałych w roku 2019, czyli dotyczy dokumentacji cen transferowych za rok 2018.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem